Chuyên mục: Soul

Tôi kể về những thất bại

0 Comment

Tôi kể ra không phải để kể lể gì cả. Tôi cũng không thể nói cho mọi người như thế nào để thành công. Nhưng tôi hoàn toàn có thể kể cho các bạn những điều chắc chắn sẽ thất bại, chắc chắn khiến bản thân tự trách tự oán mình trong tương lai. Tôi…

Các mệnh khuyết

0 Comment

Mệnh khuyết kim Mệnh khuyết thủy Mệnh khuyết mộc Mệnh khuyết Hỏa Người sinh tháng Tỵ, Ngọ, Mùi (tức mùng 5/5 đến 8/8 dương lịch), bát tự đều cực nóng. Ngoài ra, những người sinh vào tháng Tuất (8/10 đến 8/11 dương lịch) cũng là mệnh khuyết Thuỷ, nhưng trước tiên cần Mộc. Người mệnh…

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.