Thẻ: #Soul

Đặc điểm hành vượng

0 Comment
Photo by Edoardo Loru on Unsplash

Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy Tượng trưng lòng nhân ái, ôn hòa, và tinh thần nghiên cứu, học tập, tỉ mỷ siêng năng Hỏa có tính nóng, luôn bốc lên cao, và ánh sáng tượng trưng sự nhiệt tình, hăng hái, văn minh hướng thượng. Hành Thổ có đặc tính sự sự tĩnh tại, bao…

Các mệnh khuyết

0 Comment
Photo by Rafael De Nadai on Unsplash

Mệnh khuyết kim Mệnh khuyết thủy Mệnh khuyết mộc Mệnh khuyết Hỏa Người sinh tháng Tỵ, Ngọ, Mùi (tức mùng 5/5 đến 8/8 dương lịch), bát tự đều cực nóng. Ngoài ra, những người sinh vào tháng Tuất (8/10 đến 8/11 dương lịch) cũng là mệnh khuyết Thuỷ, nhưng trước tiên cần Mộc. Người mệnh…

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.